Termeni și condiții de utilizare

Bine ati venit pe WWW.MAGNUM.RO

Conditii generale de vanzare-cumparare a produselor firmei S.C. MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L.

1.Generalitati.

Clauzele prezentate mai jos sunt valabile pentru achizitii standard si pot fi modificate in anumite situatii, fara o notificare prealabila. Ele pot fi modificate prin negociere cu reprezentantii MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. (CUI: RO34815017, J12/2238/2015, cu sediul pe str. Horea nr.3/9, 400174 Cluj Napoca, Romania) sau prin orice oferta ori contract de achizitie ce poate contine clauze specifice. Ofertele sau contractele vor fi valabile doar la data emiterii acestora sau pe perioada de valabilitate inscrisa in oferta ori contract.

Informatiile despre articole publicate in cataloage, brosuri, pliante, pe site sau in alte material de promovare, sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar si a limitarilor tehnologice. Pozele produselor vor fi considerate cu titlu informativ.

Orice intelegere devine valabila doar dupa confirmarea acestora in scris.

2.Calitatea produselor, garantia si returul.

Calitatea produselor este cea prevazuta in specificatiile si standardele tehnice ale producatorului.

Orice reclamatie legata de calitatea sau conformitatea produselor trebuie semnalata in maximum 3 zile de la livrare. Pentru produsele cu garantie, trebuiesc prezentate facturile de achizitie si certificatul de garantie eliberat de catre vanzator sau producator.

Solutionarea reclamatiilor se va realiza in raport cu prevederile legale in vigoare, in minimum 48 de ore de la livrare, dar nu mai tarziu de 2 luni la momentul inregistrarii reclamatiei, pe urmatoarele cai: repararea defectelor reclamate; inlocuirea produselor reclamate.

Returul marfurilor neconforme de catre Cumparator se va face in colete sigilate si insotite de o copie a documentului de livrare, pe care se va trece si numarul coletelor returnate.

Returul marfurilor se va face numai dupa instiintarea si obtinerea acordului Vanzatorului.

Vanzatorul nu are nicio raspundere pentru cazul in care marfurile nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre Cumparator.

3. Livrarea Porduselor

Livrarea produselor este gratuita in tara pentru comenzi / facturi a caror valoare depaseste 500 RON, fara TVA.

De asemeni, livrarea este gratuita pentru Clientii din Cluj-Napoca. Valoarea minima a comenzii in acest caz este de 250 RON, fara TVA.

Pentru comenzi/facturi a caror valoare este intre 250 RON si 500 RON, fara TVA , MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. va percepe Cumparatorului un cost de livrare in functie de modalitatea de transport solicitata de client.

Livrarea se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare pentru produsele la care este confirmat stocul in scris prin e-mail, in baza comenzii emise electronic.

Pentru produsele care nu se afla in stocul MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L.., termenul de livrare este variabil si se stabileste de comun acord cu Cumparatorul, in raport cu diversi factori care pot influenta livrarea respectiva.

Produsele vor fi livrate in colete sigilate.

4. Receptia produselor.

Daca livrarea se realizeaza de catre Vanzator la sediul Cumparatorului, Cumparatorul are obligatia de a face receptia cantitativa a coletelor sigilate si de a verifica integritatea acestora in prezenta reprezentantului Vanzatorului.

Receptia produselor din interiorul coletelor se va face ulterior de catre Cumparator.

Daca marfa este ridicata de catre Cumparator din depozitul Vanzatorului, Cumparatorul are obligatia de a face receptia cantitativa a coletelor si verificarea integritatii acestora la usa depozitului. De asemenea, poate realiza si receptia produselor din interiorul coletelor, daca doreste.

La primirea/ridicarea marfii, Cumparatorul are obligatia de a trece pe documentele de livrare urmatoarele insemne: Persoane fizice - semnatura, numele in clar; Persoane juridice - semnatura numele in clar, stampila firmei si datele de identificare ( serie, Nr. CI si CNP) in cazul in care nu dispune de stampila firmei.

MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. se obliga sa remedieze eventualele neconcordante cantitative constatate de Cumparator in momentul receptiei daca se dovedeste ca producatorul, sau MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. sau transportatorul sau poarta responsabilitatea acestor neconcordante.

5. Preturi si modalitati de plata.

Pretul poate fi discutat cu reprezentantul de vanzari MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. alocat in raport cu particularitatile fiecarei achizitii, depinde de cantitate de tipul produsului si de termenul si modalitatea de plata.

Pretul final al produselor este cel indicat in documentul de insotire a marfii(factura fiscala, factura proforma sau aviz).

Modalitati de plata acceptate in raport cu particularitatile fiecarui client: mumerar, PLATA LA CURIER, ordin de plata, bilet la ordin, sau Fila CEC.

Termenul de plata se stabileste in raport cu particularitatile achizitiei.

6. Penalizari

Pentru neplata pretului la termenul scadent specificat? pe factura, Cumparatorul datoreaza Vanzatorului o dobanda de 0.1% /zi pentru o perioada de maximum 30 zile de la data scadentei.

In cazul in care Cumparatorul nu achita contravaloarea marfurilor cumparate si a dobanzii astfel calculate, va datora Vanzatorului penalitati de 1%/zi de intarziere, din valoarea facturii neachitate, fara a fi nevoie de vreun preaviz sau indeplinirea altei formalitati.

Dupa trecerea a 90 de zile de intirziere, calculate la data scadentei, penalitatile sunt de 2% pe zi de intarziere din valoarea facturii neachitate, in aceleasi conditii specificate mai sus.

Cunatumul penalitatilor poate depasi valoarea marfii.

In cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste in mod correct obligatiile de plata sau in cazul in care Vanzatorul primeste informatii care reduc credibilitatea Cumparatorului, toate creantele devin imediat scadente, iar Vanzatorul este indreptatit sa se retraga din toate contractele existente fara a fi necesara preavizarea. In acest caz, Vanzatorul este indreptatit sa nu mai onoreze nici o comanda lansata de Cumparator.

7. Dreptul de proprietate

Toate marfurile livrate de Vanzator Cumparatorului raman in proprietatea Vanzatorului pana la achitarea tuturor obligatiilor de plata ale acestuia, chiar si in cazul in care unele facturi au fost deja achitate.

In cazul platilor facturilor prin fila(e) CEC sau trata, se considera achitate datoriile catre Vanzator abia dupa incasarea banilor si nu la data predarii filei CEC sau tratei.

In cazul in care marfa este vanduta mai departe , toate creantele pe care Cumparatorul le dobandeste prin vanzarea marfii Vanzatorului se considera cesionate acestuia pina la plata tuturor facturilor.

8.Litigii

In cazul oricaror neintelegeri care se vor ivi in cursul executarii prezentului contract, se va incerca rezolvarea lor pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile accepta competent instantelor judecatoresti de la sediul Vanzatorului.

9.Dispozitii finale.

Clauzele comerciale international cum ar fi CIF, FOB etc, se vor intelege asa cum sunt cel mai recent publicate de catre Camera de Comert International (INTERCOMS)

La baza relatiilor comerciale stau prevederile legale ale Romaniei. Daca orice prevedere de mai sus este sau devine nula, clelalte prevederi ramin valabile. Orice prevedere nula va fi supusa substituirii cu o prevedere similara in scopul celor de mai sus.

Pentru produsele care nu au pret afisat pe site, va rugam sa solicitati cerere de oferta.

CONFIDENTIALITATE: Conform cerintelor Legii nr. 677/2002 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, MAGNUM TRANSILVANIA S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale clientilor. Scopul colectarii datelor este: desfasurarea in bune conditii a livrarii produselor comandate.