Sisteme de reglare HVAC 

 • Synco living – Repetor RF Repetor RF fără fir pentru extinderea instalaţiei. În funcţiune, unitatea ERF910 repetă telegramele RF de la dispozitivele armonizate cu aceasta. Extinderea şi asigurarea acoperirii RF în sistemul Siemens Synco 900

 • Senzor de temperatură a camerei Senzor fără fir pentru temperatura camerei pentru obţinerea temperaturii camerei. În timpul funcţionării, QAA910 trimite temperatura obţinută a camerei la unitatea centrală de apartament, fie periodic fie atunci când intervin schimbări.

 • Synco living – Senzor meteo Senzor fără fir pentru citirea si transmiterea temperaturii externe şi a presiunii atmosferice.În funcţiune, unitatea QAC910 trimite temperatura externă şi presiunea atmosferică obţinute la unitateacentrală de apartament, fie periodic fie atunci când intervin schimbări.

 • Unitatea zonală de cameră Comanda şi reglarea setărilor din zona individuală.Citirea temperaturii camerei în zona individuală.

 • Reglarea temperaturii pentru instalaţiile HVAC cu tubulatură: Unitate zonală de cameră Sisteme HVAC de comandă pentru uz rezidenţial pentru clădiri ce au o instalaţie centrală cu tubulatură de încălzire şi/sau răcire. Uşor de folosit în combinaţie cu RRV85.. regulatorul electronic este folosit pentru a regla viteza ventilatorului, producerea de căldură /...

 • Unitate de cameră fără fir Unitatea QAW910 este folosită pentru acţionarea şi afişarea funcţiilor de bază pentru încălzirea spaţiului. Deasemenea, transmite temperatura obţinută a camerei la unitatea centrală de apartament, fie periodic fie atunci când intervin schimbări. Temperatura camerei este prezentată pe afişajul QAW910.

 • Unitatea principală de cameră Telecomandă, monitorizarea şi reglarea setărilor din toate zonele.Citirea temperaturii camerei în zona principală.

 • Reglarea temperaturii pentru instalaţiile HVAC cu tubulatură: Unitate principală de cameră Sisteme HVAC de comandă pentru uz rezidenţial pentru clădiri ce au o instalaţie centrală cu tubulatură de încălzire şi/sau răcire. Uşor de folosit în combinaţie cu RRV85.. regulatorul electronic este folosit pentru a regla viteza ventilatorului, producerea de...

 • Unitate centrală de apartament Unitatea centrală de apartament administrează încălzirea spaţiului şi prepararea apei calde menajere pentru un apartament cu până la 12 camere. Asigură deasemenea comanda iluminatuluit şi a jaluzelelor şi monitorizezăcontactele uşilor şi ferestrelor precum şi detectoarele de fum. Unitatea centrală de apartament serveşte ca...

 • Regulator electronic de temperatură pentru sistemul de încălzire prin podea Regulator electronic multizonal cu până la 7 capacităţi zonale prin combinarea a două regulatoareRRV817. Folosit pentru comanda centrală a sistemelor de încălzire de sub podea în combinaţie cuunitatea principală de cameră QAX810 şi unităţile zonale de cameră QAW810. Adecvat pentru...

 • Regulator electronic pentru sisteme standard Sisteme HVAC de comandă pentru uz rezidenţial pentru clădiri ce au o instalaţie centrală cu tubulatură de încălzire şi/sau răcire. Uşor de folosit în combinaţie cu RRV85.. regulatorul electronic este folosit pentru a regla viteza ventilatorului, producerea de căldură / răcire şi clapetele zonale de aer.

 • Reglarea temperaturii pentru instalaţiile HVAC cu tubulatură: Regulator electronic pentru sisteme dual zone Sisteme HVAC de comandă pentru uz rezidenţial pentru clădiri ce au o instalaţie centrală cu tubulatură de încălzire şi/sau răcire. Uşor de folosit în combinaţie cu RRV85.. regulatorul electronic este folosit pentru a regla viteza ventilatorului,...

 • Reglarea temperaturii pentru instalaţiile HVAC cu tubulatură: Regulator electronic pentru sisteme multi-zone Sisteme HVAC de comandă pentru uz rezidenţial pentru clădiri ce au o instalaţie centrală cu tubulatură de încălzire şi/sau răcire. Uşor de folosit în combinaţie cu RRV85.. regulatorul electronic este folosit pentru a regla viteza ventilatorului,...

 • Regulator electronic pentru circuitul de încălzire Regulator electronic pentru circuitul de încălzire comandat RF pentru până la 2 circuite termice. În funcţiune, unitatea RRV912 menţine temeratura necesară a camerei pentru circuitele termice individuale. Unitatea centrală de apartament furnizează datele relevante prin RF.

 • Regulator electronic pentru circuitul de încălzire În funcţiune, unitatea RRV918 menţine temperatura necesară a camerei pentru circuitele termice individuale.Unitatea centrală de apartament furnizează datele relevante prin RF.